Skolor Skolor, Luftbehandlingsanläggningar, Ventilationslösningar

Skolor

Tillsammans har vi i ett flertal olika skolprojekt, främst totalentreprenader, projekterat och installerat luftbehandlingsanläggningar. Ventilationslösningar för skolor är viktiga och vi har en bred samlad kompetens och erfarenhet med oss kring just ventilation i skolmiljöer. Vi är vana att tidigt i processen bistå med ekonomiska och tekniska inspel vilket har ett stort värde i den här typen av projekt.