Vi fokuserar hela tiden fullt ut på kärnan i det vi gör. För våra projekt, i våra projekt. Nära hela tiden.