forskaren-vectura.jpg
Kv Forskaren, ett av Stockholms nya landmärken.

Vårt första projekt, Kv Forskaren

Kv Forskaren strax intill Karolinska sjukhuset ska bli en ny arbetsplats med kontor och gemensamma ytor där vetenskap, teknik och biomedicin ska stå i fokus. Byggnaden som är rund har liknats vid ett fågelbo ska rymma 24 000 kvadratmeter med arbetsplats för 1 700 medarbetare.

"Byggnadens form är unik vilket påverkar både ventilationsarbetena och ställer stora tekniska krav på oss. Det är en komplex byggnad med en spännande form med en placering som skapar logistiska utmaningar med den ordinarie trafik som är runt bygget, säger Instair"

Zengun beställare och Vectura byggherre.

Projektet ska utföras under perioden februari 2022 till december 2023. Projektet ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt och byggnaden också ska certifieras enligt LEED platinum och WELL.