Våra tjänster

Hos Instair får du hjälp i projektets alla faser. Vi förstår hela värdekedjan och analyserar ventilationslösningen med fokus på teknik, ekonomi och hållbarhet.

Hållbarhet Öppenhet

Samverkan Involvering

Projektnära Målstyrning

 

Skolor

Ventilationslösningar för skolor är viktiga och vi har en bred samlad kompetens och erfarenhet med oss kring just ventilation i skolmiljöer.

Om Skolor

Kontor

Totalt har vårt team levererat luftbehandlingsinstallationer på över 500 000 kvm kontor de senaste 10 åren.

Om Kontor

Sjukhus

Vi har en bred erfarenhet av ventilation i sjukhusmiljö och dess utmaningar i allt från operationssalar till labb.

Om Sjukhus

Hållbarhet

Vi tar alltid fram hållbara alternativ och ska vara branschens mest hållbara ventilationsföretag.

Om Hållbarhet

Samverkan

Många års erfarenhet har lärt oss att arbeta öppet och ärligt i samverkan oftast skapar de mest kvalitativa projekten.

Om Samverkan

Projektnära

Vi fokuserar hela tiden fullt ut på kärnan i det vi gör. För våra projekt, i våra projekt. Nära hela tiden.

Om Projektnära

Involvering

För att ta vara på allas kompetens och erfarenheter krävs engagemang och för att skapa detta engagemang är involvering en viktig parameter.

Om Involvering

Målstyrning

En viktig del i våra projekt är att skapa gemensamma mål för projektdeltagarna.

Om Målstyrning

Öppenhet

Förtroende och ärlighet är regel nr ett för att vi ska kunna lyckas med ett projekt tillsammans med våra kunder.

Om Öppenhet