Vi har i roller som rådgivare, projektledare och projektchefer varit ansvariga för luftbehandlingsentreprenader i allt från hyresgästanpassningar till ett flertal av regionens största kontorskomplex. Totalt har vårt team levererat luftbehandlingsinstallationer på över 500 000 kvm kontor de senaste 10 åren med fokus på teknik, ekonomi och hållbarhet.