separatorn.png
Separatorn 1

Instair levererar rådgivning och installationer till Separatorn 1

Instair ska i samverkan med Skanska och Fabege leverera och installera luftbehandlingsinstallationerna i de båda huskropparna som totalt omfattar 31 500 m2.  Projektet har ett tydligt hållbarhets- och miljöfokus med målet att certifiera fastigheten enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE, nivå Excellent. Byggarbeten startade sommaren 2022 och inflyttning är planerad till våren 2025.

– Vårt engagemang i projektet har pågått i en rådgivnings- och planeringsfas (fas 1) i nära dialog med Fabege och Skanska sedan sommaren 2022. Vi är nu väldigt glada över att vi får fortsatt förtroende att leverera installationerna då projektet nu övergår i Fas 2. Fabeges sätt att involvera strategiska entreprenörer tillsammans med både Generalentreprenör (Skanska) och Hyresgäst (Alfa Laval) i planeringsfasen är ett föredöme för branschen och kommer garanterat att skapa värde och förutsättningar för att detta ska bli en fantastisk bra slutprodukt åt Alfa Laval när det är klart, säger Simon Jennstål på Instair.