haallbarhet.jpg

Trygga medarbetare

Centralt i Instalcos hållbarhetsprogram har vi certifieringen "Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt" För att ett projekt ska certifieras krävs det att man genomgår eller uppfyller sex uppsatta indikatorer. En av dessa är att vi går igenom programmet "Trygg medarbetare" med projektgruppen. 

På bilden ser vi hur Johan Nilsson från instair som går igenom programmet med montagelaget på projektet där vår beställare är NCC.