img_9306.jpeg

Välkommen Peter!

Peter kommer att jobba med verksamhetsutveckling inom samtliga delar i bolaget. Han har en bred erfarenhet inom området kvalitet, miljö och hållbarhet. Peters bakgrund kommer att bidra till att kvalitetssäkra och göra våra projekt och kunder ännu mer hållbara. Spetskompetensen inom detta område tror vi är väldigt viktigt att vi kan erbjuda i våra projekt och blir ett perfekt stöd och komplement till våra övriga kompetenser.