mille.jpg

Välkommen Milorad !

I min roll som projektledare kommer jag att vilja jobba nära kunden och bygga värden. Jag är van att arbeta i tidiga skeden - man bygger långvariga relationer vilket skapar bra och kvalitativa projekt. Det var en av de avgörande anledningarna till att jag valde att börja jobba på Instair, eftersom stort fokus ligger inom hållbarhet, samverkan och projekt-nära arbete. Mitt första uppdrag kommer att bli att jobba med ett projekt i tidigt skede där vi under fler års sikt ska bygga 6 stycken förskolor i samverkan med #Byggdialog och #EkeröKommun. Det känns jättekul och inspirerande då jag har mycket goda erfarenheter av fina projekt och tillsammans med #Byggdialog