gunsta-skola.png
Pågående projekt: Gunsta skolan

Pågående projekt: Gunsta Skolan

Ort: Uppsala
Projektår: 2022–2025
Beställare: Byggdialog
Typ av projekt: Nybyggnation Skola och Idrottshall
Yta: 9 900 kvm
Entreprenadform: ABT06 i samverkan
Samarbetspartners: Byggdialog, Skolfastigheter, PQR
Ansvarig Instair: Peter Ohlsson 070-557 24 84
Kontaktperson kund: Daniel Granath, Byggdialog, 010-459 88 69