img_6627.jpg
Pågående projekt: Polishus och häkte

Pågående projekt: Polishus och häkte

Ort: Västerås
Projektår: 2022–2026
Beställare: Byggdialog
Typ av projekt: Nybyggnation Polishus och häkte
Yta: 52 000 kvm
Entreprenadform: ABT06 i samverkan
Samarbetspartners: Byggdialog, Slaggborn, Intec
Ansvarig Instair: Jimmy Åsberg, 076-802 95 03
Kontaktperson kund: Mikael Jardeby, ombud Byggdialog, 070-753 88 07