nova.jpg
Pågående projekt: Nova

Pågående projekt: Nova

Ort: Järva Krog, Stockholm
Projektår: 2021–2023
Beställare: NCC
Typ av projekt: Kontor, service och handel
Yta: ca 13 000 kvm
Entreprenadform: AB04
Samarbetspartners: NCC Building, NCC Property Development, POAB
Ansvarig Instair: Johan Nilsson, 070-770 55 64
Kontaktperson kund: Laskaris Serdaris, Projektchef NCC
Länk till projektet: NCC Nova - Kontoret för en välmående generation