vaab.jpg
Bild: Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstetds Arkitekter/TMR

Instair i samarbete med NCC och Region Västmanland

Instair i samarbete med NCC och Region Västmanland för att planera och projektera luftbehandlingsinstallationerna för regionens nya akutsjukhus i Västerås. Sjukhuset beräknas bli cirka 75 000 kvm.

Vårt uppdrag sker i samverkan och avtal är tecknat om en första fas för att tillsammans planera och budgetera projektet. Arbetet med bygghandlingsprojektering utförs i nära dialog och samarbete med våra Instalco-kollegor hos Intec AB. Projekteringsfasen beräknas att pågå till våren 2024. Produktionsfasen för projektet som delvis påbörjats beräknas vara färdigställd för överlämning under 2028.

Vi är väldigt stolta över att ha blivit utvalda till detta mycket komplexa projekt där vi i nära samverkan med NCC och Region Västmanland ska planera, optimera och projektera luftbehandlingsinstallationerna. De människor vi valt att tillsätta från Instair har med sig breda personliga erfarenheter från tidiga skeden i andra sjukhusprojekt.
Det ger oss goda förutsättningar att optimera tekniska ventilationslösningar som både är ekonomiskt genomförbara och långsiktigt hållbara för att bidra till att detta blir ett akutsjukhus väl rustat att möta framtiden, säger Johan Nilsson på Instair.