Involvering

För att ta vara på allas kompetens och erfarenheter krävs engagemang och för att skapa detta engagemang är involvering en viktig parameter. Grunden för ett lyckat resultat är när alla känner sig involverade. Då skapar vi goda relationer och minimerar risken för kunskapsluckor. 

Hur vi jobbar med involvering

  • Alla på Instair är nära i våra projekt hela tiden och samtliga resurser följer projektet från start till mål
  • Aktivt engagemang från projektdeltagare från tidigt skede
  • Detta skapar möjlighet för bra tekniska lösningar vad gäller
  • Ekonomi
  • Hållbarhet
  • Kvalitet
  • Arbetsmiljö

 
”Instair ska vara en trygg, säker, trivsam och öppen arbetsplats för alla anställda. Genom att dela erfarenheter och kompetenser ser vi till att ge alla möjligheter att påverka arbetet och arbetsmiljöarbetet. Varje medarbetare ska årligen genomgå Instalcos program ”Trygg medarbetare” samt erbjudas utvecklingssamtal. Kompetensutveckling uppmuntras av ledningen och är en viktig del för utvecklingen av företaget och våra medarbetare vilket gör att vi kan uppfylla våra kunders behov. Vi ska uppfylla alla gällande regler och partsöverenskommelser för arbetsmiljön och strävar efter att göra det med god marginal. Vi ska anamma försiktighetsprincipen: vi tar det säkra före det osäkra när det är oklart vilka risker en aktivitet rymmer. Vi ska inom ramar för lagar och förordningar, planera och följa upp får verksamhet med tanke på vår arbetsmiljö. Planering av arbetsmiljön ska vara en del av vår verksamhetsplanering och vi ska utreda arbetsskador och fortlöpande undersöka riskerna i arbetet med målsättning att minska såväl sjukfrånvaron som arbetsskador.”

Offertförfrågan/kontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Lämna ett meddelande i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!